Frank Wieland, oud-rechter 

info
×


Opdrachtgever:

Comeback

Magazine voor Nederlandse gedetineerden die vastzitten in het buitenland.


De opdracht:

Mijn opdracht is om portretten te maken bij de interviews, waarbij experts op verschillende gebieden ervaringen delen en tips geven aan gedetineerden ten behoeve van reintegratie en/of zingeving.


Werkwijze:

Van tevoren heb ik een gesprek met de geportretteerde of zit ik bij het interview. Ik luister naar degene die ik portretteer. Daarna maak ik foto’s die passen bij de setting, de geportretteerde en wat diegene vertelt. 

Christine Otten, auteur 

info
×

René Maessen, psycholoog in PI

info
×

Cuong Lu, auteur 

info
×
Using Format